GoodTeam

Projekt GoodTeam polega na organizacji wspólnych spotkań i warsztatów on-line pomiędzy pracownikami firm i instytucji a partnerami z dalekich krajów, jakimi są szkoły, ośrodki zdrowia, sierocińce czy misje z dostępem do Internetu.
Partnerów reprezentują wolontariusze, których zadaniem jest zebranie pomocy na wskazane mikroprojekty (np. doposażenie i remont szkół, ośrodków zdrowia, sierocińców, zakup lekarstw i żywności, sfinansowanie nauki dla uczniów z ubogich rodzin).

Jak to działa?

N

Firma wybiera partnera i jeden cel charytatywny oraz organizuje zespół do jego realizacji

N

Strony ustalają tematyką i liczbę rozmów oraz język rozmów (angielski, francuski, hiszpański)

N

Powołany zespół GoodTeam rozmawia online na określone tematy z wolontariuszami projektu charytatywnego

N

Z rozmów on-line finansowany jest wybrany projekt charytatywny, aż do osiągnięcia zakładanego rezultatu.

Korzyści dla firm

N

Sfinansowanie dobrze zdefiniowanych, małych projektów dla ubogich społeczności w Afryce, Azji i Ameryki Południowej poprzez Internet

N

Wzbudzanie w pracownikach zaangażowania społecznego, otwartości kulturowej i tolerancji

N

Doskonalenie umiejętności językowych pracowników

N

Korzyści wizerunkowe dzięki realizacji innowacyjnego projektu CSR

N

Zwiększanie identyfikacji pracowników z firmą, zaangażowaną w społecznie użyteczny projekt

N

GoodTeam sprzyja inicjatywom team building

N

Zapewnia satysfakcję z osiągnięcia końcowego rezultatu, który można zobaczyć i doświadczyć, jak wpływa na życie, zdrowie oraz edukację ludzi

N

Sprzyja poznawaniu realiów rynkowych oraz potencjalnych rynków.

Napisz do koordynatora projektu