Goodwood
GoodNetwork

Wsparcie dzieł

Każdy rozmówca sam określa kwotę wsparcia na wybrane przez niego dzieło pomocy związane z e-wolontariuszem. Jest to dobrowolna opłata za rozmowę online.

GoodNetwork określa jedynie minimalną kwotę, która przekazywana jest do Fundacji GoodNetwork. Wynika ona z następujących czynników:

  • Kosztów opłat bankowych (przelewy przychodzące i wychodzące),
  • Kosztów na działalność statutową Fundacji GoodNetwork, głównie pokrycia kosztów funkcjonowania i rozwoju portalu.

Pozostała kwota zasila wybrane dzieło pomocy.


 

GoodNetwork

Wesprzyj nasze dzieła