Goodwood
GoodNetwork

Jak wspieramy?

GoodNetwork współpracuje z wiarygodnymi instytucjami i organizacjami na całym świecie, które realizują ważne dzieła pomocy humanitarnej, zdrowotnej i/lub edukacyjnej. Są to dzieła kościelne i świeckie. 

Instytucje gromadzą e-wolontariuszy, którzy korzystają z portalu i łączą się online  z darczyńcami. Wolontariuszami online mogą być np. wychowankowie lub podopieczni danej instytucji, bądź też osoby z nią związane.

GoodNetwork wymaga, aby e-wolontariusz był osobą wymagającą wsparcia lub czynnie zaangażowaną w lokalne dzieło pomocy oraz posługiwał się językiem obcym dostępnym na portalu w stopniu co najmniej komunikatywnym. Po spełnieniu tych warunków może włączyć się w pomoc online.

GoodNetwork

Wesprzyj nasze dzieła