Goodwood
GoodNetwork

Jak rozmawiać?

Rozmówca, będący jednocześnie darczyńcą wysyła co najmniej dzień wcześniej zaproszenie do rozmowy z e-wolontariuszem poprzez GoodNetwork.

Następnie otrzymuje dane e-wolontariusza. Rozmowa online lub video rozmowa online odbywa się poprzez wybrany komunikator internetowy. Czas rozmowy oraz jej tematy nie są limitowane i zależą od darczyńcy oraz e-wolontariusza.

Przeprowadzoną rozmowę należy potwierdzić w portalu GoodNetwork, klikając w przycisk „Potwierdzam rozmowę” (patrz regulamin korzystania z GoodNetwork).

GoodNetwork

Wesprzyj nasze dzieła