Goodwood
GoodNetwork

Jak korzystać z portalu?

Aby skorzystać z portalu, wystarczy:

  • Zarejestrować się,
  • Wybrać język rozmowy (np. angielski online, francuski online, hiszpański online) i stopień zaawansowania w danym języku,
  • Wybrać rozmówcę /e-wolontariusza/ z danego kraju,
  • Określić temat rozmowy,
  • Umówić się na rozmowę online lub video rozmowę online,
  • Wybrać dzieło pomocy,
  • Zrealizować pomoc online, czyli dokonać wpłaty na wybrane dzieło,
  • Potwierdzić przeprowadzoną rozmowę.
GoodNetwork

Wesprzyj nasze dzieła