GoodNetwork – Rozmawiasz – Pomagasz

GoodNetwork Talk&Help

GoodNetwork Hablas-Ayudas

GoodNetwork Parlare e aiutare

O nas

Jesteśmy fundacją, której misją jest Rozmawiasz on-line – Pomagasz.

Naszym celem jest upowszechnianie nowego modelu edukacji i wsparcia, w którym szkoły, klasy czy środowiska z odległych krajów realizują wspólne lekcje, warsztaty i projekty, oparte na międzykulturowej egzotyce, kluczowych wartościach oraz rozwijaniu postaw wolontariackich i zaangażowania społecznego.

Dążymy do tego, aby szkoły w Polsce i innych krajach nawiązywały i rozwijały współpracę ze szkołami i organizacjami położonymi daleko, np. w Kenii, Ugandzie, Nigerii, Malawi czy Ekwadorze.

Zależy nam, aby uczniowie uczyli się nawzajem od siebie, rozwijali wartościowe relacje i przyjaźnie, wypełniając Internet pozytywną treścią.

Nasi Partnerzy

Naszymi partnerami są szkoły, organizacje społeczne, misje i zgromadzenia zakonne w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Projekty

Zobacz nasze projekty edukacyjne, które rozwijają wyobraźnię, ciekawość świata, inicjatywę, empatię i wrażliwość na drugiego człowieka oraz wypełniają Internet pozytywnymi treściami.

Ludzie GoodNetwork